Spółka The Timken Company stosuje politykę równych szans przy zatrudnieniu.

The Timken Company stosuje politykę równych szans przy zatrudnieniu. Wszyscy zatrudnieni oraz kandydaci są traktowani na równych zasadach z uwzględnieniem ich indywidualnych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia oraz innych standardów stosowanych przy zatrudnianiu. Nie tolerujemy żadnej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, status weterana/ stosunek do służby wojskowej i inne czynniki chronione obowiązującym prawem.


Dołącz do Naszej
Społeczności Pracowników

Rozmyślasz o wymarzonym stanowisku? Timken zawsze publikuje nowe oferty.
Otrzymuj powiadomienia o stanowiskach, które odpowiadają Twoim aspiracjom
zawodowym.

Dołącz